VACCINATION SWE

FRÅGOR

Om du har frågor kring vaccinering inför VM2018 kan du e-post dina frågor till våra veterinärer. Observera att vi bara accepterar frågor per e-post.

 

Du e-postar dina frågor till: askthevet@sveg2018.com

 

 

 

Questions & Answers

1. QUESTION: Question about leptospirosis: do we need to give one or two leptospirosis vaccinations? In Finland we dont vaccinate against lepto so now we dont have any lepto vaccinations. (Question from Finland) 20171217

Answer: For the leptospira there are two considerations.

One part is that the Championship in Sveg is following the rules set up by the WSA http://www.wsa-leddog.com/wsaweb/2015/index.php/en/regulations/racerules

The other part is that evaluation has been done for which diseases that are at risk of being transmitted amongst the dogs during the competition. For that part we are not considering transmission based on diseases found in Sweden (though cases with Leptospira is occasionally found in Sweden) but based on the risk for the disease being brought to Sweden due to the competition. We have done estimations for other diseases too and for those the risk for transmission under the weather conditions in Sveg in March were estimated as Close to none existing.

 

2. QUESTION: I have one question about kennel cough disease. If dog has for example NOBIVAC DHPPi vaccination ( one component of this vaccination is kennel cought). This vaccine is valid in Finland 3 years. So, is kennel cought vaccination also valid 3 years when there is in passport marking that DHPPi is valid for 3 years? (Question from Finland) 20171217

Answer: The DHP Components are valid for 3 years but the Pi (kennel cough) is not. The reason is simply because this Component doesn´t provide protection against kennel cough for that amount of time. Therefore the manufacturer also have a vaccine called Nobivac Pi that only holds the kennel cough Component and is used for those years the dog/dogs doesn´t/don´t need the DHP Components. The manufacturer also states that Nobivac Pi should be given anually.

 

For the Championships we want the vaccination against kennel cough not to be older than 9 months because there have been cases were dogs vaccinated for more than 9 months ago have gotten the diseas.

 

3. QUESTION: As behalf of team Finland, I have couple of questions regarding deworming. I hope to get answers very soon because it is going to be hurry to vaccinate.

 

Further we demand a complete deworming every 2 month (alternatively fecal analysis every 2 month) 20171217

Answer: Deworming was demanded for the dryland Championships in Italy. Though it is not a general rule from the WSA. Therefore we will not require deworming against Echinococcus for Championships in Sveg. The risk for dogs coming from abroad bringing the disease to Sweden is still there but we do not see a risk for transmission to other dogs at the competition.

Though, if one is to travel from Sweden to Norway the travel regulations in Norway usually require deworming against Echinococcus Before crossing the border.

 

4. I have one question about leptospirosis vaccination. In Finland we dont have vaccinated our dogs. Now we are giving two leptospirosis vaccinations. When the vaccination is valid? Is it right away valid when the dog had got two vaccinations?

Answer: It´s valid after the second vaccination.

VACCINERING INFÖR VM

 

Allmänt

Vid VM i Sveg 2018, som vid andra arrangemang, kommer hundens välbefinnade och säkerhet i först hand. Vi har en unik situation med toppresterande hundar på en begränsad yta under VM. Där vi vill begränsa smittspridning mellan hundar. Dvs från utländska till svenska hundar.

 

När många hundar hålls på en begränsad yta uppstår större risk för smittspridning. Därav har vi valt att följa WSA och de svenska statligt ansvariga veterinärernas rekommendationer.

 

Detta betyder VM i Sveg kommer ha hårdare krav på vaccinering än någon tidigare tävling. För Svenska deltagare betyder det krav på vaccination mot Leptospirous och rabies.

 

Samtliga hundar ska vaccineras enligt de lagar och regler som gäller för respektive deltagare. Här finns dels tävlingsregler, som gäller samtliga tävlande hundar, och dels regler för införsel av hund till Sverige. Vilka regler som gäller vid införsel till Sverige beror på ekipagets ursprungsland.

För mer information se:

Jordbruksverkets hemsida >>>>

 

 

(Du ska alltid rådfråga din veterinär om innan vaccinering)

 

Tävlingsregler angående vaccination inför VM i Sveg 2018. Nedan följer vaccineringskraven.

 

Leptospiros

Ovaccinerade hundar –två vaccineringar med fyra veckors mellanrum.

Vaccinerade hundar ska vara vaccinerade årligen.

Rekommenderas vaccinering med L4.

 

(För Rabies och Leptospiros följer vi World Sleddog Association (WSA) regler. För Leptospiros saknas idag nog med kunskap för att vi helt ska kunna utesluta risk för smittspridning)

 

Detta vaccin L4 finns för din veterinär att beställa från företaget:

DJURFARMACIA www.djurfarmacia.se

 

(De har lager av L4 vaccinet för alla svenska hundar som kan komma att tävla på VM).

 

 

Parvo, HCC, Valpsjuka

Vaccinerade enligt rekommendationer från respektive vaccintillverkare. Behandlande veterinär bör fylla i giltighetstid.

 

Kennelhosta

Vaccinering senast fyra veckor före start och inte längre tillbaka än nio månader.

 

Rabies

Vaccinerade enligt rekommendationer från respektive vaccintillverkare och senast 21 dagar innan tävling.

Observera att hundar från icke listade länder utanför EU enligt införselregler i Sverige även behöver titerkontroll för antikroppar mot rabies. För mer information se:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfranlanderutanforeu/inforselfranlandersomintearlistade.4.5075e861320679518380007095.html

(in english)

 

FÖRTYDLIGANDE.

 

Inför och under VM kommer hundarnas säkerhet och välbefinnande i första hand. Utan undantag!

SVEG2018 har ett kontrakt med WSA som vi följer. Inget "hittas" på.

1. Vaccinationskraven rörande VM är satt utifrån noggrann genomgång expertis av veterinärer från 3 länder, WSA, plus flera andra instanser. Vi som arrangör har ingen anledning att gå emot detta:

2. Leptospirous hade ett mindre utbrott på västkusten i september och smittan har ökat i exempelvis Tyskland under sommaren och hösten. Problemet var inte aktuellt i somras i Sverige på samma sätt.

3. Leptosirous kan utvecklas till en dödlig sjukdom för hunden. Den smittas via urin.

4. Sjukdomen är smittsam till människa. Det är en livshotande sjukdom!

5. SVEG2018. Kommer att ha 250 ekipage stående på samma ytan under 3 dagar. En mycket koncentrerad yta med mycket hundar, 1500 st. Dvs mycket färskt urin på just denna plats.

6. Hundar kommer från smittspridande länder till SVEG2018. De är vaccinerade, men kan vara bärare av leptospirous till nordiska oskyddade hundar. DÄRAV VACCINATIONSKRAVET.

7. TEMPERATUR: Idag finns INTE tillräcklig (obefintlig) kunskap/forskning hur och hur länge leptospirosbakterien överlever i snö eller en urinpöl på snö. Urinet är varmt när de kommer ut från hunden. Om en hund kommer direkt efter och kippar snö eller dricker och får då i sig bakterien som fortfarande är varm, dvs en levande bakterie.

8. Polardistans (långdistans VM) och SVEG2018 (sprint-medel), har olika koncentrationer av hundar på samma plats. Polardistans gjorde i år bedömning att svenska hundar inte behöver krav på leptospirosvaccinering.

9. Kennelhosta är det 9 månader som gäller. All vaccinering avtar gradvis och vid kennelhosta är 9 månader satt av veterinärtemate utifrån att hundarna ska ha fullgott skydd mot kennelhosta.

10. En oskyddade hund kan ta med sig bakterien från stakeouten och sprida den till andra oskyddade nordiska hundar.

 

Veterinärteamtet har jobbat hårt med detta. Från att gå igenom befintlig dokumentation till att säkerställa att det finns vaccinationsdoser för alla i Sverige.

 

Avslutningsvis:

Leptosirous finns i Sverige. I begränsad omfattning. Ingen önskar detta inom slädhundssporten, därav vaccinering. (Av samma anledning som man köper en brandvarnare. Inte för att det brinner utan för att förhindra en brand.)

 

MVH

NIklas Andersson, Projektledare SVEG2018

 

Varför vaccinera?

När många hundar hålls på en begränsad yta uppstår större risk för smittspridning.

För Rabies och Leptospiros följer vi World Sleddog Association (WSA) regler.

För Leptospiros saknas idag nog med kunskap för att vi helt ska kunna utesluta risk för smittspridning.

För Parvo, HCC och Valpsjuka följer vi World Sleddog Association (WSA) och SKKs regler.

 

Gällande Kennelhosta är vaccinering en säkerhetsåtgärd för en hårt presterande hunds välfärd. Sjukdomen kan ge en kraftig nedgång i prestationsförmåga och orsaka betydande avbrott i träning och tävling för hunden även om sjukdomen i sig inte anses allvarlig. Kennelhosta finns i området.

 

Copyright @ All Rights Reserved