An-EU-project

Foto: Johan Stjerneus

OM DRAGHUNDS VM - ETT EU PROJEKT (SWE)

Projektet Draghunds-VM i Sveg syftar till att skapa en ny internationell plattform för draghundssporten i Härjedalen, vilket inte finns sedan tidigare i regionen. Flera aktörer har arbetat med ansökan till VM, vilket de beviljades i slutet av juli av en enhällig internationell kommitté i WSA, World Sled Dog Assocaition. Det finns ett lokalt engagemang för projektet som i förlängningen syftar till att göra Sveg till en arrangör av internationellt högklassiga draghundsevenemang såväl sommar som vinter.

 

Projektet bedöms bidra till ökad sysselsättning, fler nätverk och mötesplatser och evenemangen bedöms öka gemenskap i bygden. Projektet faller därmed väl in i insatsområdet Levande lokalsamhällen för alla, Landsbygdsfonden, där det bedöms kunna bidra till uppfyllande av målen och i och med det till visionen för Leader Sjö, Skog & Fjäll: ”Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt”

 

http://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/draghunds-vm-i-sveg/

Copyright @ All Rights Reserved